NÉT BÚT NGHIÊNG THƯỜNG XUYÊN TỔ CHỨC CÁC KHOÁ HỌC

  • Dạy viết chữ chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1, học sinh đang học lớp 1 lên lớp 2, lớp 3 và học sinh tiểu học (Có chữ viết chưa chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT, chữ xấu không thanh nét). Đặc biệt có lớp cho bé từ 4 tuổi.
  • Dạy Toán, Tiếng Việt cho bé chuẩn bị vào lớp 1 song song với chương trình học viết chữ.
  • Kèm học sinh theo sổ báo bài.
  • Anh Văn Phổ Thông (Lớp 1- Lớp 12)
  • Anh Văn Thiếu Nhi
  • Luyện thi lấy các bằng cấp chứng chỉ Quốc tế: Starters, Movers, Flyers…

 

Elementary-school-students-raising-hands-in-classroom.