NHẬN HỌC VIÊN GHI DANH MỖI NGÀY

training.RedCalendar

Phụ huynh có thể chọn cho bé học các ngày trong tuần như sau: 

Lớp 3 buổi/tuần: 2-4-6

Lớp 3 buổi/tuần: 3-5-7

Lớp 5 buổi/tuần: 2-3-4-5-6

 

LỚP LUYỆN CHỮ

Ca 1: 16h- 17h30

Ca 2: 17h30- 19h

Ca 3: 18h30- 20h

LỚP BÁO BÀI

Thời gian: 18h-20h

LỚP ANH VĂN

Ca 1: 5h- 6h30

Ca 2: 6h30- 8h